Rehabilitácia

Zameriavame sa hlavne na riešenie problémov

Rezervujte si svoj termín pohodlne cez online rezervácie

Bolestivé akútne aj chronické stavy pohybového systému

závrate, bolesti hlavy, chrbta, kĺbov, zmrznuté rameno, preťažené svaly, úponové bolesti, kĺbne blokády, ischias,  vysunutie medzistavcovej platničky

Poúrazové a pooperačné stavy

stavy po zlomeninách kostí, distorziách a luxáciách kĺbov, po operáciách väzov, meniskov, platničiek, endoprotézy, apod.

Degeneratívne ochorenia chrbtice
a kĺbov

reumatické ochorenia, artróza, osteoporóza, m. Scheuermann, skolióza, ploché nohy a iné

Neurologické ochorenia

cievna mozgová príhoda, parkinsonova choroba, obrna lícneho nervu, závrate, poruchy rovnováhy

Rehabilitácia a prevencia pre deti

nesprávne držanie tela, skolióza, ploché nohy, svalová nerovnováha, vrodené deformity a vady - hrudník, chrbtica, nohy a podobne

Športová fyzioterapia

kompenzácia jednostrannej záťaže, náprava chybných pohybových stereotypov, prevencia vzniku úrazu a poškodenia pohybového aparátu