Dornova metóda

Dornova metóda, pomenovaná podľa svojho zakladateľa Dietera Dorna, je jemná manuálna terapia, ktorá sa čoraz častejšie používa pri bolestiach chrbtice a kĺbov a pri rôznych poruchách spojených so zlým držaním tela ako neplodnosť, psychické problémy atď.

Podľa Dorna sa naše svaly vždy riadia podľa pozície kĺbov a chrbtice a keď tie nefungujú tak, ako majú, tak svaly pokladajú zlé držanie tela za správne, a teda držia naše telo v tejto zlej pozícii. Pri ošetrení Dornovou metódou sa preto vždy kontroluje a napráva aj dĺžka dolných končatín, pretože je často príčinou vychýlenej panvy a nesprávnej polohy stavcov. Vyšetruje a rovná sa aj kostrč.

Pomocou Dornovej metódy sa posunuté medzistavcové platničky a kĺby jemným tlakom palca alebo celej ruky uvádzajú do správnej polohy. Nepoužívajú sa žiadne prudké a násilné pohyby, preto nedochádza k poškodeniu šliach, väzív alebo svalov. V porovnaní s inými metódami naprávania sa pri Dornovej metóde nesmie prekročiť prah bolesti. Základným predpokladom úspechu Dornovej metódy je aktívna spolupráca klienta pri ošetrovaní. Väčšinou ide o kyvadlový pohyb opačnej ruky alebo nohy podľa pokynov terapeuta. Týmto pohybom sa pri naprávaní do správnej polohy obchádza svalová ochrana.

Zmena polohy stavcov alebo kĺbov vytvára blokádu energie a tým dochádza k bolestiam. Posunutie stavcov môže spôsobiť až disfunkciu vnútorných orgánov, ktoré s nimi ležia v horizontálnej rovine.

Ošetrenie sa prevádza z dola na hor. Najprv sa zrovná dĺžka dolných končatín. Vplyvom nesprávneho sedenia s preloženou nohou cez nohu, odlahčovania jednej nohy počas dlhodobého státia, úrazu alebo z iného dôvodu dochádza k oddialeniu alebo k vychýleniu kĺbovej hlavice z kĺbovej jamky a následne nedochádza k jej navráteniu do pôvodnej polohy. Noha s nesprávne uloženým kĺbom je dlhšia. Tým sa narúša ťažisko tela a veľakrát sa panva začne vychylovať. 

Chrbtové svaly musia vyrovnávať nestabilnú polohu tela a dochádza k bolestiam. Vyšetrenie a narovnanie dĺžky nôh sa prevádza v ľahu na lehátku. Ďalej sa napraví poloha panvy, ktorá môže byť aj vyrotovaná. V stoji klient prevádza pohyb nohou a terapeut pôsobí tlakom na bedrové lopaty. Terapia môže byť doplnená Breussovou alebo inou masážou.Na vysunutý stavec sa vyvíja tlak za pohybu nôh alebo rúk pacienta. Pohybom dochádza k striedavému uvoľňovaniu a napínaniu svalov. Pri uvoľnení dôjde k vráteniu stavca do pôvodnej polohy a pri napnutí sval nedovolí, aby sa stavec vychýlil späť. týmto spôsobom sa postupuje od bedrových stavcov až po hlavové kĺby. Dornovou metódou sa napravia všetky nesprávne postavené kĺby tela. výsledný efekt terapie spočíva v aktívnej spolupráci klienta. Po napravení je potrebné vziať zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk, určitú dobu cvičiť doporučené cviky a upustiť od nesprávnych návykov a postojov. Terapia môže byť doplnená Breussovou alebo inou masážou.

Indikácie:

  1. Tenisový lakeť, pätná ostroha, problémy s chrbticou, ischiatické ťažkosti, bolesti hlavy, ťažkosti v ramenách, so šijou, krížami, bedrovými kĺbmi, kolennými kĺbmi, členkami, čelusťami, zvýšeným ramenom, „vdovským hrbom“, krátka a dlhá noha, lordóza, kyfóza hrudnej a krížovej oblasti, chronická únava, posilnenie imunitného systému
  2. Črevné ťažkosti, žalúdočné ťažkosti, epilepsia, chronické sínusitídy, problémy s hrtanom, asthma bronchiale, šumenie v ušiach a iné ušné problémy.
  3. Závrate, vysoký krvný tlak, pichanie pri srdci, ťažkosti pri menštruácii, klimaktérium, krátkozrakosť, chrapľavosť.
  4. Nesústredenosť u detí, skoliózy, guľatý chrbát, chabé držanie tela.