McKenzie metóda

Táto metóda je v súčasnosti jednou z najviac vedecky podložených metód vo fyzioterapii. Vznikla na Novom Zélande a je využívaná takmer na celom svete. Mechanická diagnostika a terapia pomáha pri bolestiach chrbtice, poškodeniach medzistavcovej platničky, vyžarujúcich bolestiach do končatín a bolestiach kĺbov.

Je založená na filozofii edukácie a aktívneho prístupu pacienta k liečbe. Asi 80 % dospelej populácie sa v určitej fáze života stretla s bolesťou chrbta a 75 % sa môže vyliečiť pomocou cielenej autoterapie.

Hlavnou odlišnosťou oproti iným metódam je mechanické vyšetrenie, ktoré pomôže určiť diagnózu, na základe ktorej sa určí cielený liečebný plán. Základom správnej diagnostiky je podrobná anamnéza a špecifické mechanické vyšetrenie. Vyšetrenie je založené na testovaní polôh a pohybov, počas ktorého sa sleduje chovanie bolestivých symptómov a zmeny rozsahu pohybu . Podľa toho určujeme typické vzory bolestivých reakcií, ktoré sú reprodukovateľné, objektívne, spoľahlivé a zodpovedajúce zdroje bolesti. Kvalifikovaný McKenzie terapeut zhodnotí, či je metóda vhodná pre konkrétneho pacienta.

Väčšinou sa v rámci terapie vyberá 1 cvik, ktorý je potrebné opakovať niekoľkokrát denne, dodržiavajú sa režimové opatrenia a pokyny v rámci bežných denných činností a eliminujú sa bolesť produkujúce faktory. Nevyhnutnosťou je aktívny prístup klienta k terapii a pravidelné návštevy, na ktorých sa liečebný plán priebežne vyhodnocuje a prispôsobuje podľa individuálnej potreby aktuálneho stavu. Efektívnosť tejto metódy je nenahraditeľná pri akútnych aj chronických poškodeniach medzistavcovej platničky, kde sa riešením samotnej príčiny odstraňuje bolesť a to bez nutnosti použitia liekov, tepla, chladu, ultrazvuku, injekcií, chirurgického zákroku alebo závislosti na terapeutovi. Rieši celú radu pohybových problémov, chronických a pooperačných stavov, znižuje množstvo invazívnych zákrokov a výrazne urýchľuje liečbu.

V rámci terapie sa pacient naučí ako si v budúcnosti s podobnými bolesťami môže sám poradiť a hlavne preventívnymi opatreniami im predchádzať.