Fyzioterapia

Je odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému človeka.
Tvorí hlavnú oblasť rehabilitácie
.

Neváhajte a objednajte sa 0944 217 271

Táto metóda je v súčasnosti jednou z najviac vedecky podložených metód vo fyzioterapii. Vznikla na Novom Zélande a je využívaná takmer na celom svete. Mechanická diagnostika a terapia pomáha pri bolestiach chrbtice, poškodeniach medzistavcovej platničky, vyžarujúcich bolestiach do končatín a bolestiach kĺbov.

Pohybový aparát človeka tiež vyžaduje pravidelnú regeneráciu aby nedošlo k jeho poškodeniu v dobe zvýšených nárokov, ako je športový výkon alebo zdvihnutie bremena.

Ošetrovanie svalových úponov, fascii, šliach, podkožia a kože . Zisťuje sa vzájomná posunlivosť medzi týmito mäkkými štruktúrami. Ich pružnosť a pohyblivosť výrazne ovplyvňuje priebeh a programovanie pohybu. Tak ako sa pri pohybe musia správne pohybovať kĺby a svaly, musí sa pohybovať aj koža, podkožie a fascie. Ich nepohyblivosťou dochádza k obmedzeniu alebo k nesprávnej koordinácii pohybov.

Dornova metóda, pomenovaná podľa svojho zakladateľa Dietera Dorna, je jemná manuálna terapia, ktorá sa čoraz častejšie používa pri bolestiach chrbtice a kĺbov a pri rôznych poruchách spojených so zlým držaním tela ako neplodnosť, psychické problémy atď.

Metóda Ľudmily Mojžišove

Okrem cvičenia zahŕňa aj ošetrenie svalov panvového dna, blokád v oblasti rebier, chrbtice a spojenia panvy a krížovej kosti tzv. SI kĺbov. Je to metóda prvej voľby pri funkčnej neplodnosti, pri bolestivej menštruácii, pri problémoch s inkontinenciou, pri neúspešných cykloch IVF - infertilita. Metóda je vhodná ale aj pri bolestiach chrbtice, skoliózach, bolestivej kostrči.

Funkční manuálni medicína Doc. Miroslava Tichého

Metódu vyvinul anatóm a rehabilitačny lekár Doc. Miroslav Tichý. Pri vyšetrení pohybu v kĺbe okrem funkčnej blokády, dokáže odhaliť, či v našom tele nie je prítomný aj skrytý zápal, ktorý mení rozsah pohybu v kĺbe a kĺbnu vôľu na jednej polovici tela. Metódou sa dá zistiť, či je v tele prítomný bakteriálny alebo vírusový zápal. Tieto skryté zápaly sa zákonite prejavujú v pohybovom aparáte na podklade viacero- vertebrálnych vzťahov a naopak. Neodhalený zápal spomaľuje až znemožňuje liečbu a rehabilitáciu pohybového aparátu.

Medicínsky certifikované termoakupresúrne masážne lôžko je určené na regeneráciu a relaxáciu. Je to liečebná pomôcka, ktorá zahŕňa masáž, chiropraktiku, moxovanie, termoterapiu a akupresúru súčasne. Spojenie týchto metód účinne pôsobí na svaly, chrbticu, kosti a kĺby, krvný obeh, na nervovú sústavu, a psychiku.

Koncept DNS metódy je založený na princípe vývojovej kineziológie, teda na neurofyziologických aspektoch motorického systému. Je to terapeutický a diagnostický koncept, ktorý využíva znalosť kľúčových princípov ľudskej motoriky. Veľa pohybových chýb vzniká v prvom roku života.