Fyzioterapia

Je odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému človeka.
Tvorí hlavnú oblasť rehabilitácie
.

Neváhajte a objednajte sa 0944 217 271

Táto metóda je v súčasnosti jednou z najviac vedecky podložených metód vo fyzioterapii. Vznikla na Novom Zélande a je využívaná takmer na celom svete. Mechanická diagnostika a terapia pomáha pri bolestiach chrbtice, poškodeniach medzistavcovej platničky, vyžarujúcich bolestiach do končatín a bolestiach kĺbov.

Pohybový aparát človeka tiež vyžaduje pravidelnú regeneráciu aby nedošlo k jeho poškodeniu v dobe zvýšených nárokov, ako je športový výkon alebo zdvihnutie bremena.

Ošetrovanie svalových úponov, fascii, šliach, podkožia a kože . Zisťuje sa vzájomná posunlivosť medzi týmito mäkkými štruktúrami. Ich pružnosť a pohyblivosť výrazne ovplyvňuje priebeh a programovanie pohybu. Tak ako sa pri pohybe musia správne pohybovať kĺby a svaly, musí sa pohybovať aj koža, podkožie a fascie. Ich nepohyblivosťou dochádza k obmedzeniu alebo k nesprávnej koordinácii pohybov.

Dornova metóda, pomenovaná podľa svojho zakladateľa Dietera Dorna, je jemná manuálna terapia, ktorá sa čoraz častejšie používa pri bolestiach chrbtice a kĺbov a pri rôznych poruchách spojených so zlým držaním tela ako neplodnosť, psychické problémy atď.