Prázdny

Manuálna terapia

Hlavnou úlohou je obnovenie normálnej funkcie svalov a kĺbov na základe odstránenia spazmov a uvoľnenie kĺbov. Nesprávne napätie svalov ovplyvňuje postavenie kostí, tým decentrujú postavenie kĺbov a vyvoláva bolesť. Terapia sa sústreďuje na kožu, podkožie, fascie, svaly, šľachy a kĺby, výrazne zmierňuje bolesti pohybového systému vzniknuté na základe reflexných zmien.

Voľba jednotlivých techník, sa stanoví na základe nálezu, smeru v ktorom je pohyb obmedzený a typu príslušného kĺbu.

Reflexné zmeny na jednotlivých štruktúrach, ktoré ovplyvňujeme sú:

  • vo svaloch – svalový spazmus, bolestivý bod, svalová hypotónia;
  • v kĺboch – kĺbová blokáda, kĺbová hypermobilita;
  • vo fasciách (obaloch svalov) – fasciálne skrátenia;
  • na koži – hyperalgická zóna (na dotyk bolestivá koža), zvýšený dermografizmus;
  • na perioste (obal kosti) – bolestivé body;

Mäkké techniky

Ošetrovanie svalových úponov, fascii, šliach, podkožia a kože . Zisťuje sa vzájomná posunlivosť medzi týmito mäkkými štruktúrami. Ich pružnosť a pohyblivosť výrazne ovplyvňuje priebeh a programovanie pohybu. Tak ako sa pri pohybe musia správne pohybovať kĺby a svaly, musí sa pohybovať aj koža, podkožie a fascie. Ich nepohyblivosťou dochádza k obmedzeniu alebo k nesprávnej koordinácii pohybov.

Mobilizačné techniky

Blokády kĺbov môžu spôsobovať bolesti chrbtice, hrudníka, bolesti hlavy, bolesti sedacieho nervu, tŕpnutie rúk, neschopnosť otehotnieť a mnohé ďalšie problémy. . Mobilizácia je prevádzaná opakovanými nenásilnými pohybmi v smere kĺbnej blokády. Súčasťou môžu byť aj automobilizačné cvičenia, ktoré klient po inštruktáži cvičí doma s cieľom zväčšenia rozsahu pohybu v kĺbe a kĺbnej vôle.

Vykonáva sa na základe diagnostiky porúch funkcie kĺbov ktorá odhalí ich blokované postavenie.

Postizometrická relaxácia (PIR)

Ide o pasívne natiahnutie svalu fyzioterapeutom. Odporúča sa pri bolestivých a skrátených svaloch (svaly krku, plecia, chrbát a svaly horných a dolných končatín). Dochádza k uvoľneniu a natiahnutiu svalu. Funkčné obmedzenie kĺbnej pohyblivosti býva pravidelne spojené s výskytom tzv. spúšťových svalových bodov (trigger points) ), ktoré sú presne lokalizované citlivé miesta vo svaloch. Tieto body tiež obmedzujú pohyblivosť v kĺboch, bývajú hlavnou príčinou blokád, prenesenej bolesti a reťazenia funkčných porúch. Touto technikou ich pomáhame odstraňovať pasívnym uvoľnením svalov.

Trakcie

Pri trakcii sa v dôsledku manuálneho ťahu oddialia kĺbové plôšky, čo vedie k zníženiu tlaku, odľahčeniu kĺbu a k zmierneniu bolestí. Súčasné vyťahovanie kĺbového puzdra a väzov zväčšuje pohyblivosť.

Prázdny

REZERVáCIA

Rezervujte si svoj termín pohodlne online

Prázdny

adresa

Toryská 3
040 11 Košice

KONTAKT

NA OBJEDNÁVKY

Pondelok - Piatok
8:00 - 20:00

Prázdny

Copyright © 2023 revital. Ochrana osobných údajov. Webstránky na platforme ATK vytvorila Reklamná agentúra VIZUAL ®

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...