Metamorfná technika

Metamorfná technka je príjemná, relaxačná, jemná a veľmi účinná metóda pre odblokovanie tráum a schém vytvorených v období prenatálneho vývoja. Obdobie od počatia až po pôrod je veľmi dôležitým úsekom nášho života, v ktorom sme sa sformovali, a to nielen fyzicky ale aj psychicky. Je to obdobie, v ktorom sa vytvorili naše silné stránky ale aj naše slabiny. Počas deviatich mesiacov tehotenstva sa tvorí potenciál ľudského života. Všetko  čo ľudská bytosť prežije vo svojom prenatálnom období ako traumy vrátane psychických stresov a strachov matky, ktoré ona zažíva počas tehotenstva, vytvára bloky, na toku prirodzenej základnej sily človeka.

Tieto traumy sa stávajú základom „schém“ alebo „programov“, ktoré sa potom v našom živote objavujú, neustále nás ovplyvňujú a to nielen zo zdravotného hladiska. Prejavujú sa v našom celkovom prístupe k životným situáciam. Neprijatie tehotenstva, existenčné strachy, partnerské problémy, rôzne stresy alebo obavy matky z pôrodu, ktoré dieťa vníma ako svoje vlastné, sú uložené v bunkovej pameti. Tieto informácie sa podvedome premietajú do ďalšieho života na úrovni fyzických ochorení, psychickej a emočnej nerovnováhy, stresov a porúch v správaní.

V určitých častiach tela  je zachytená celá časová perióda prenatálneho obdobia od počatia až po moment narodenia. Tieto body obsahujú pamäť  celého obdobia tehotenstva a zodpovedajú trom základným funkciám:

Chodidlá - pohyb

Opierame sa nimi o zem, je to naša vnútorná vyrovnanosť.

Ošetrenie chodidiel metamorfnou technikou naštartuje vnútorné zmeny, ktoré sa následne prejavia na našom životnom spôsobe pohybu vpred.

Ruky – akcia

Komunikačný kanál, tvorba, prejav vo vzťahu k okoliu, sú na nich uložené naše povahové vlastnostia to ako sa prejavujeme navonok.

Ošetrenie metamorfnou technikou ovplyvňuje našu schopnosť reagovať na životné zmeny a vyjadrenie seba samého.

Hlava – myšlienka

Spojenie s nebom, naše myšlienky, plánovanie

Metamorfika pozitívne ovplyvňuje  našu schopnosť myslieť, riadiť náš život a byť iniciatívny.

Účinky tejto techniky sú trvalé, na vyriešenie určitých problémov sa odporúča 8 až 10 aplikácii.